Kolej w programie Dostępność Plus

Klaster Logistyczno-Transportowy Północ-Południe

Szanowni Państwo,

W imieniu Klastra „Luxtorpeda 2.0”, mam przyjemność zaprosić Państwa na konferencję „Kolej w programie Dostępność Plus”, która odbędzie się 5 czerwca br. w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego, ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa.
Konferencja ma na celu przeprowadzenie dyskusji na temat  standaryzacji procedur i przebiegu działań w branży kolejowej, objętych rządowym programem  „Dostępność Plus”, a także przedstawienie dotychczasowych przedsięwzięć podjętych w ramach Programu. Ponadto zostaną omówione dobre praktyki stosowane przez przewoźników, producentów taboru oraz wykonawców inwestycji infrastrukturalnych.
Do uczestnictwa w roli prelegentów zostali zaproszeni:
Panel I: Sposoby i narzędzia rejestracji Programu Dostępność Plus.
Jerzy Kwieciński – Minister Inwestycji i Rozwoju*
Karol Kłosowski – Dyrektor Departamentu Przewozów Pasażerskich Urzędu Transportu Kolejowego
Mirosław Antonowicz – Członek Zarządu PKP S.A.*
Marek Olkiewicz – Wiceprezes Zarządu PKP PLK S.A.
Marek Chraniuk – Prezes Zarządu PKP Intercity S.A.
Krzysztof Zgorzelski – Prezes Zarządu Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
Moderator dyskusji: Mateusz Izydorek vel Zydorek – Dyrektor Biura Klastra „Luxtorpeda 2.0”
Panel II: Standaryzacja kolei w oparciu o Program Dostępność Plus.
Adam Laskowski – Członek Zarządu PKP Intercity S.A.
Karol Pietras – Wiceprezes Zarządu Koleje Małopolskie Sp. z o.o.
Kamil Kowalski — Dyrektor Działu Usług Eksperckich, Fundacja Integracja
Bartosz Piotrowski – Szef Działu Rozwoju Produktu, Główny Projektant Wzornictwa Przemysłowego PESA
Joanna Skubiszyńska – Pełnomocnik Zarządu ds. osób niepełnosprawnych, Koleje Wielkopolskie Sp. z o. o.
Moderator dyskusji: Adam Musiał – Członek Rady Klastra „Luxtorpeda 2.0”, Dyrektor Generalny Izby Kolei
Panel III: Szkolenia pracowników jako kluczowy warunek sukcesu dostępności transportu.
Anna Lenarczyk – Członek Zarządu Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
Marek Chraniuk – Prezes Zarządu PKP Intercity S.A.
Ewa Raczyńska – Buława – Pełnomocnik Zarządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o.
Adam Mikołajczyk – Członek Zarządu Spółdzielni FADO
Grzegorz Prusik – Dyrektor Departamentu Personelu i Przepisów Urząd Transportu Kolejowego

• Przedstawiciel Zarządu Koleje Śląskie Sp. z o.o.*

Moderator dyskusji: Radosław Karwicki – Zastępca Redaktora Naczelnego Dwumiesięcznika „Raport Kolejowy”
Serdecznie zapraszamy do udziału.
Uprzejmie prosimy o rejestrację pod linkiem:
https://kolejdostepnoscplus.evenea.pl/

*Czekamy na ostateczne potwierdzenie obecności