Pracownicze Plany Kapitałowe

Benefit Consulting Sp. z o. o.

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy  Państwu  możliwości  utworzeniu programu PPK lub PPE od A do Z.

Dodatkowo w załączeniu krótka prezentacja zmian legislacyjnych, które od lipca 2019 roku weszły w życie i obejmują wszystkie przedsiębiorstwa w Polsce oraz porównanie programu PPE do PPK.

Porównanie rozwiązań oraz prezentację polecam  szczególnej uwadze,  wiele firm ma jeszcze możliwość wyboru rozwiązania a nie tylko dostawcy.

Oferta obejmuje:

  • opracowanie zakresu programu oraz przygotowanie szczegółowej analizy porównawczej obu rozwiązań (PPE oraz PPK)
  • przygotowanie analizy instytucji finansowych
  • przygotowanie w porozumieniu z Klientem kryteriów oceny instytucji w oparciu o Państwa oczekiwania
  • organizacja spotkań z wybranymi instytucjami finansowymi
  • przygotowanie finalnej rekomendacji
  • pomoc w przeprowadzeniu wyborów przedstawicieli załogi
  • weryfikacja umowy o zarządzanie oraz umowy o prowadzenie (PPK)
  • przygotowanie umów do programu PPE i przygotowanie wniosku o rejestrację programu do KNF (PPE)
  • przygotowanie dodatkowych porozumień (PPK)
  • przygotowanie komunikacji do pracowników

Wszystkie te etapy będą odpowiednio udokumentowane, co jest bardzo istotne w związku przeprowadzanymi kontrolami przez PIP – w przypadku PPK

PPE – PPK porównanie

PPE-PPK BC