Finteq dla Członków Klastra LTPP

Finteq to kompleksowa infrastruktura informatyczna do zarządzania płynnością finansową
w łańcuchu dostaw wiodącej firmy. Usługa Finteq ma charakter uniwersalny, tj. skierowana jest
do wszystkich firm bez względu na branżę i każdego rodzaju działalności (produkcja, handle,
usługi).


Członek Klastra LTPP po podpisaniu umowy, otrzymuje dostęp do Konsoli Animatora, która
pomaga zarządzać realizacją programu. Finteq oprócz niezbędnych narzędzi do wprowadzania
faktur kosztowych od dostawców, daje również całą analitykę programu wraz z raportami,
ułatwiającymi codzienną pracę. Dostawca natomiast ma do dyspozycji aplikację mobilną, z której
w każdym momencie może zlecić wypłatę środków.

 

Oferta wspólna Smart Faktor Spółka Akcyjna i Zarządu Nadbałtyckich Inicjatyw Klastrowych Sp. z o. o.